Onsdagssegling 2021

Onsdagsseglingsinformation

Vi följer vad Tyresö Båtklubb bestämmer angående vilka aktiviteter som inte ska genomföras och vilka som kan genomföras och hur de aktiviteter som bedöms kunna genomföras ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Någon sammankomst efter seglarna blir det inte tills vidare. Resultaten kommer att publiceras på denna sida klockan 20:50 på onsdagskvällen. Inrapportering av resultat sker till tbkonsdagssegling@gmail.com (ange båttyp, båtnamn, skeppare, SRS-tal och om båten seglades shorthanded eller med fulltalig besättning samt med eller utan undanvindssegel).

Alla intresserande segelbåtar välkomna. De flesta seglar för att det är skoj och trevligt, en del för öva, någon kanske mest för att det serveras korv med bröd efteråt eller för att man har kommit på en bra bortförklaring varför man inte vann den här gången heller som man vill testa när vi samlas i klubbhuset efteråt. Anledningen till att onsdagssegla kan vara flera, alla anledningar är lika bra. Båt utan officiellt SRS-tal kan delta utom tävlan.

​Datum för onsdagsseglingarna 2021 är

  • 5 maj, 12 maj, 19 maj, 26 maj, 2 juni, 9 juni och 16 juni
  • sommarledigt
  • 11 augusti, 18 augusti, 25 augusti, 1 september och 8 september.

 

Starttider

För att undvika att långsammare båtar är kvar på banan om vinden mojnar på kvällen kommer olika starttider att gälla under hela säsongen. Observer att indelning kan komma att justeras.
  • under 0,900   18:20:00
  • 0,900 – 0,985   18:25:00
  • 0,986 – 1,099   18:30:00
  • 1,100 och högre   18:35:00

Observera att startgrupp alltid utgår från SRS med full besättning och undanvindssegel även om man exempelvis seglar short handed.

Maxtid är som vanligt 19:30. Efter den tiden blir kommande rundningsboj för den första båten målboj för samtliga båtar.

Bana (samma som 2020)