Våreskader

Våreskadern brukar bestå av en kappsegling för de som vill men även gemensam middag och fokus på det sociala. Man kan delta utan att kappsegla och även segla banan utan att vara med och kappsegla. Även motorbåtar är välkomna.