Organisation

Klubbens löpande verksamhet sköts av en styrelse, som har till uppgift att driva verksamheten och förvalta klubbens tillgångar enligt de riktlinjer som beslutas på års- eller medlemsmöte. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, hamnmästare, vice hamnmästare samt cheferna för de sektioner som beslutas av årsmötet. Det finns också ett antal suppleanter som ersättare för sektionscheferna.

Medlemssektionen

Sköter klubbens medlemsregister med registrering av alla data om medlemmar, båtar, båtplatser, båtplatskö, fullgjorda arbetsplikter mm. som används för distribution av medlemsinformation, framtagning av fakturaunderlag, uppdatering av förbundregistrer mm. Medlemssektionen arrangerar därutöver utbilding i båt- och navigationsfrågor.

Chef för Medlemssektionen är Per Olofsson.

mail medlem@tyresobatklubb.se

Hamnsektionen

Har till uppgift att sköta, förvalta och utveckla verksamheten i hamnen. Detta innebär att sektionens ansvarsområde omfattar tilldelning av vinterplatser, bryggor och markområde, teknisk utrustning för båthantering, samtliga byggnader inom hamnområdet, underhåll av mark staket och bevakning av hamnområdet.

Hamnmästare är Sven Krüger.

mail hamnsekt@tyresobatklubb.se

Juniorsektionen

Anordnar seglarskola för klubbens juniorer under höst och vårsäsong, kappseglingar i samband med midsommarfirandet på Grönskär och en säsongsavslutning i form av klubbmästerskap. För verksamheten disponeras ett större antal optimistjollar och ett par tvåmansjollar.

Chef för Juniorsektionen är Fredrik Thörn.

 mail juniorsekt@tyresobatklubb.se

Segelbåtsektionen

Arrangerar kubbseglingar i form av onsdagsseglingar, eskadrar och klubbmästerskap. Ornö runt sektionen arrangerar en av Stockholms större och attraktivare segeltävlingar med ca 150 – 200 deltagare varje vår.

Chef för Segelbåtssektionen är Per Hultberg.

 mail segelbatsekt@tyresobatklubb.se

Klubbmästeriet

Ansvarar för kaffe vagnen, Arrangerar fester, pubaftnar, kräftskiva mm. och förplägnad i samband med eskadrar, möten m.fl. tillfällen.

Tillförordnad Klubbmästare är Susanne Monthan.

mail klubbmaster@tyresobatklubb.se