Upptagningssystem

Vid upptagning och sjösättning av båtarna i TBK använder vi hydraliska vagnar kopplade till frontlastare eller midjestyrd traktor. Dessa är dimensionerade för båtar om maximalt 8 tons (officiellt) deplacement och en största bredd om 3,8 meter. (Har du en större båt kan vi tyvärr inte hantera den), Såväl motorbåtar som segelbåtar kan hanteras på detta sätt. Båtägarna svarar själva för all pallningsutrustning, där vi rekommenderar justerbara stålvaggor för alla segelbåtar och stabila bockar med justerbara stöttor för motorbåtarna. “Egna” vagnar passar inte in i vårt system.

Vi hämtar båtarna i sjön via en upptagnings-/ sjösättningsramp och kör dem till aktuell uppställningsplats. Där kan vagnen, genom sitt hydraliska boggi, höjas, så att båten kan köra direkt in i och avpallas i vagga eller på bockar. Med två vagnar och traktorer hinner vi med maximalt ca 40 båtar på en upptagningsdag mellan 08.00 och ca 16.00- 17.00, lite beroende på hur väl båtägarna har förberett sin pallningsutrustning. För att underlätta vinterförberedelserna avtvättas också. båtarnas botten med högtrycksspruta.

Alla som tar upp båt samma dag hjälps åt tills alla båtarna är upptagna och uppställda på ett tillfredsställande sätt. Närvarokontroll sker genom upprop före och efter avslutat arbetspass. Vid ev. sena ankomst och omotiverad frånvaro debiteras en avgift enligt årsmötets beslut.

Traktor med vagn utrustad med hydraliskt reglerade hjulboggi och stöttor på väg till upptagningsramp.
Båten ligger klar för upptagning vid slipbryggan.
Vagnen förbereds för upptagningen. Främre stödplatta fixeras & vagnstöttor låses på rätt avstånd från stödplatta. Ett spännband anbringas mellan stöttorna. (För bredare motorbåtar ersätts spännbandet av stödplattor.) Vagnen backas sedan ner till ”rätt” upptagningsdjup.
Båten i läge över vagnen. Vagnens stödben och spännbandet sätts an. Vagnen lyfts med hjälp av boggit så att båten hänger i bandet.
Båten på väg upp ur vattnet hängande i spännbandet och stående på stödplattan under fören
Transport sker till uppställningsplatsen.
Avpallningsgänget dirigerar inbackning över vaggan.
Vagnen på väg in över vaggan med båten lyft till extra höjd, för att gå fri över vaggans stöttor.
Båten är nedsänkt på sin köl och vaggans stöttor sätts an. Spännbandet och vagnstöttorna släpps och vagnen backas undan. Upptagningen är klar. (Omvänd rutin används för sjösättning.)