Försäkringar

TBK har tecknat SBU:s försäkringar i Svenska Sjö och i Trygg Hansa. Kontakta Kassören eller Svenska Sjö om du behöver hjälp.

Olycksfallsförsäkring är tecknad med Sv. Sjö’s tilläggsförsäkring  gäller för medlemmar och anhöriga  inom klubbens område och aktiviteter. Försäkringen gäller även för icke medlemmar som deltar i  av klubben utlyst aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej tävling. Här hittar du fullständiga villkor

Klubbens gemensamma egendom: fastigheter och båtar är försäkrade i SBU/Svenska Sjö

Traktorer och vagnar är Trafik- och Halvförsäkrade i Trygg Hansa.

Skador på båten ersätts endast av båtägarens egen försäkring. Vi sjösättning och upptagning hjälps båtägarna åt på sitt eget ansvar. TBK har inget ansvar, dock ersätter klubben (medlemmarna) solidariskt båtägarens självrisk med upp till 2500.