Sjö- & Torrsättning

Boka tid för torrsättning

För att boka upptagning loggar du in på BAS   Här loggar du in till BAS . Bokningsmöjlighet dras in 2 veckor före aktuellt datum eller om datum är fullbokat. Nästa års sjösättningsdag är kopplad till resp. upptagningsdag. Är du ny medlem eller missat att anteckna dig, kontakta hamnsektionen för besked om det finns plats för din båt under vintern och vilken upptagningsdag som då kan bli aktuell. 

OBS! Första upptagningsdagen är endast tillgänglig för båtar med bryggplats i TBK´s hamn, då inga tillfälliga bryggplatser finns tillgängliga för denna dag. (Se nedan “Tillfällig bryggplats”).

Vid akut torrsättning, ring Hamnmästare Sven på 070-727 88 99 eller vice Hamnmästare Christer på 076-161 39 62.

Ändring i efterhand av tecknad dag debiteras enligt årsmötesbeslut. Om du av speciella skäl vet att du i vår inte kan sjösätta på din bokade dag, anmäl detta inför upptagningen. Båten kan då placeras på ett sådan plats under vintern, att den inte hindrar sjösättningen av andra båtar i vår. Hamnsektionen avgör dock alltid, vad som kan vara godtagbara skäl för en sådan avvikelse från ordinarie schema. Skyldighet föreligger också att delta vid sjösättning av övriga båtar på “ordinarie” sjösättningsdagen.

Din egen sjösättning måste du själv arrangera och bekosta, om denna inte kan ske på annan ordinarie sjösättningsdag, då du dock också måste delta vid samtliga sjösättningar.
Är du inte klar med din båt så den kan sjösättas på avsedd tid debiteras extra avgift och föreligger skyldigheter lika som ovan.

Tid för samling

All upptagning och sjösättning börjar kl. 08.00 med upprop. Sen ankomst eller avvikelse från tilldelade arbetsuppgifter innan samtliga båtar är klara debiteras enligt år mötesbeslut. Upprop sker också vid avslutat arbetspass.

Tillfällig bryggplats

Första upptagningen kan plats endast erbjudas medlemmar med båt som har bryggplats i TBK:s hamn (“Tillfällig” bryggplats saknas inför denna dag, varför inga andra båtar tillåts).
“Tillfällig plats” väljs av båtägaren själv (ny rutin fr.o.m. 2007). Disponibla platser märks ut genom en grön skylt. Den tillfälliga byggplatsen får disponeras högst en vecka, eller kortare tid som meddelas av Hamnsektionen.