Höstsegling 2023

Genomförs den 30 september och med slutmålet enligt tradition på Idöborg.

Medbjudna gäster (vilka inte är medlem i TBK) betalar för sig. För medlemmar i TBK står klubben för maten. Drickat till maten står var och en för som vanligt.

Jag vill även här informera om att ni som vill delta i detta evenemang måste anmäla sig snabbt. För även detta år gäller maximalt 50 personer till middagen. Kommande Information och inbjudan delges per mail och även på hemsidan.