Medlem

Medlemsektionen

Alla frågor gällande medlemskap, registerhållning, medlemsinformation genom utskick, utbildning, försäljning av klubbmärken mm. sköts av Medlemssektionen. Vilka som är medlemmar där framgår via”Om TBK/Organisation.

MEDLEMSKAP

Inom klubben finns två typer av medlemskap: Medlem och Hedersmedlem. Avgifterna är olika för om man är senior, junior eller har sk. familjemedlemskap. Junior är man t.o.m. det år man fyller 18 år.
Är du intresserad att bli medlem hos oss? Klicka på länkarna för ta del av stadgar, medlemsguide och gällande avgifter. I medlemsguiden hittar du information om klubben, båtplatser, arbetarvakt tjänstgöring, arbetsplikter mm. Du hittar också annan nyttig information här på hemsidan. Du kan också kontakta någon i styrelsen via e-post om du har ytterligare frågor. Beträffande arbetsplikt och debitering för utebliven sådan har klubben som praxis att inte kräva någon avgift för den tid som inte fullgjorts av medlemmar antagna vid styrelsemötet i september eller senare under året. Medlemmar antagna vid junimötet avkräves på samma sätt endast halv arbetsplikt. I båda fallen motiveras detta av svårigheten att kunna fullgöra arbetsplikt på den tid som återstår av verksamhetsåret. Använd formuläret “Medlemsansökan” ovan för din ansökan.
Alla i familjen kan kan vara medlemmar mot en gemensam medlemsavgift i stället för individuella avgifter. Detta gäller makar/sambor och ev. barn högst 18 år gamla boende på samma adress. Familjemedlemmar betalar inte heller någon inträdesavgift. Den i familjen som är huvudmedlem ansvarar för alla åtaganden gentemot klubben. Övriga familjemedlemmar är fullvärdiga medlemmar men har ingen rätt att ställa sig i kö eller inneha egen båtplats (undantaget jolle för junior). Alla familjemedlemmar omfattas av klubbens ansvars och olycksfallsförsäkring. När barnen vuxit upp och vill ha ett eget medlemskap, för att kanske få en egen båtplats, kan familjemedlemskapet lätt omvandlas till ett vanligt medlemskap. Familjemedlemskapet söks individuellt för varje familjemedlem genom att fylla i formuläret för Medlemsansökan.

NYCKLAR

Du som är medlem kan kvittera ut max. 2 st. nycklar via Medlemssektionen. Första nyckeln är avgiftsfri medan nyckel nr. 2 debiteras med f.n. SEK 100:-. Nyckelförvaltningen sköts av Sven Olsson, Ranunkelgränd 19, 135 37 Tyresö. Tel. 070-792 56 38. Ring alltid i förväg och avtala om tid för avhämtning. Vid upphörande av medlemskap skall ovillkorligen alla utkvitterade nycklar återlämnas eller insändas till klubbens adress enl.ovan.

KLUBBMÄRKEN

Alla medlemmar tilldelas vartannat år en ny klubbflagga i samband normalt med sjösättningarna. Har du i fått någon kontakta Medlemssektionen. Du kan också pryda dig själv och båten med Klubbmärken. Är du intresserad gå in “Klubbmärken” via länk ovan. I den mån vi har några rabatter på från företag framgår dessa av “Medlemsförmåner” enl. länkovan.