Om TBK

Tyresö Båtklubb är en ideell förening och bildades 1963. Vi håller till vid Storängen i Tyresö, inte långt från Tyresö slott eller ca 8 km från Tyresö Centrum. Vi har idag lite över 630 medlemmar och 220 båtar ligger vid våra bryggor under sommaren. Klubben är mycket aktiv och har verksamhet som passar alla åldrar. Det anordnas onsdagsseglingar, kvällsseglingar för barn och ungdom, temakvällar m.m. för att nämna några av aktiviteterna. Exempel på större evenemang är Ornö Runt under pingsthelgen.

Klubben äger sedan en tid marken och sköter själv sin hamnanläggning. Antalet bryggplatser är begränsat av de bygglov vi fått, men på land har vi plats för vinterförvaring av alla medlemmars båtar. Föreningens ekonomi kan anses som god, tack vare många medlemmars goda insatser genom åren. Varje år utses ett 60-tal funktionärer, som har det omedelbara ansvaret för klubben och underliggande sektioners verksamhet. Därutöver deltar praktiskt taget alla medlemmar i verksamheten genom fullgörande av frivilliga uppdrag och arbetsplikt. Allt arbete av medlemmarna bedrivs oavlönat. Avgifterna kan därigenom hållas låga, men ändå så tilltagna, att anläggningar och utrustning kan hållas i ett oförändrat gott skick. Läs mer om verksamheten under resp. sektion. Är du intresserad av att bli medlem, gå in på Medlemssidan.