Ondagssegling 2023

FLYTT AV BOJ
Observera att bojen på Brevikssidan som rundas efter rundningen vid badstranden är flyttad cirka 200 ned mot slottet.
Den flyttades 2023-05-30.

Onsdagsseglingarna flyttar inte till torsdagar utan ska fortfarande seglas på onsdagarna.

Onsdagsseglingarna arrangeras av TBK men även båtar från klubbar i närheten är välkomna att deltaga. Ju fler vi är desto roligare brukar det vara. Det kommer troligtvis även denna säsong att  serveras korv med bröd i klubbstugan seglingarna.

Du behöver inte vara  fullfjädrad kappseglare för att delta.  De flesta seglar för att det är skoj och trevligt, en del för öva eller till och med vinna eller i alla fall segla bättre än förra gången. Båt utan officiellt SRS-tal kan delta utom tävlan. Ingen föranmälan behövs.

Inrapportering av av starttid samt måltid mm sker endast till tbkonsdagssegling@gmail.com (ange båttyp, båtnamn, skeppare, SRS-tal och om båten seglades shorthanded eller med fulltalig besättning samt med eller utan undanvindssegel). 

Minst tre startande båtar krävs för att resultat från en onsdagssegling ska räknas

Datum för onsdagsseglingarna 2023 (uppdaterade datum från torsdagar till onsdagar gjordes den 4.e maj).

  • Vår: 10 maj, 17 maj, 24 maj, 31 maj, 7 juni samt 14 juni
  • Höst: 16 augusti, 23 augusti, 30 augusti, 6 september samt 13 september.

Starttider

För att undvika att långsammare båtar är kvar på banan om vinden mojnar på kvällen kommer olika starttider att gälla under hela säsongen. Observera att indelning kan komma att justeras under säsongen beroende på hur många båtar det blir varje startgrupp.
  • 18:20:00   SRS under 0,900
  • 18:25:00   SRS 0,900 – 0,985
  • 18:30:00   SRS 0,986 – 1,099   
  • 18:35:00   SRS 1,100 och högre   

Observera att startgrupp alltid utgår från SRS med full besättning och undanvindssegel även om man exempelvis seglar short handed.

Maxtid är som vanligt 19:30. Efter den tiden blir kommande rundningsboj för den första båten målboj för samtliga båtar.

Bana

Det är samma bana som seglas i år som seglats de sista åren.
Saknas en boj, för att den draggat eller av annan orsak försvunnit utgår den rundningen (ja, den båt som ligger först kommer troligtvis att missgynnas av detta men det utgår ingen kompensation för detta).
Länk: (öppnas i ett nytt fönster, det stor onsdagssegling 2022 men banan gäller även 2023) Seglingsbana 2023
Vid frågor, kontakta chef seglingssektionen, segelbatsekt@tyresobatklubb.se.

Resultat 2023-05-10


Resultat 2023-05-17


Resultat 2023-05-24


Resultat 2023-05-31

First 31.7’an hade tyvärr fått fel starttid. Korrekt starttid skulle vara 18:25:00 istället för 18:20:00 som resultatet som redovisades i klubbstugan efteråt baserade sig på.

Vi säger speciellt grattis till att Paramour därmed placerade sig framför Cheyenne!

SK30 uppvisade ett mätbrev (E4670) med ett något lägre SRS-tal och klättrade upp till en delad femte plats.