Vad är på gång i klubben

Nu är säsongen igång!

Säsongen är nu på allvar igång. Många båtar är i sjön och vi har hunnit med att genomföra vår fina våreskader som detta år gick till Finnhamn. Det rapporteras om finväder, härlig stämning och fantastiskt bra mat. Kappseglingen vanns av Marianne och Bengt Vallin. Stort grattis till vinnarna och stort tack till segelbåtssektionen, med Per Hultberg i spetsen för arrangemanget!

Jolleseglingarna har också dragit igång och det är fin uppslutning på måndagkvällarna hittills. Fredrik och Marie Thörn låter meddela att de hemskt gärna tar emot hjälp av dig som vill bidra som funktionär i denna fina verksamhet för våra seglande barn. Kontakta gärna fredrik.thorn@essity.com eller 070 622 11 75

Även hamnsektionen behöver fler funktionärer. Det behövs bryggbas till brygga 5 och vi behöver även hjälp med gräsklippning på omrädet. Kontakta Sven Krüger för mer information. hamnsekt@tyresobatklubb.se 070-727 88 99.

Ornö runt går av stapeln den 18 maj och förberedelserna är i full gång. Just nu i skrivande stund är 105 båtar anmälda. Superkul! Må bäste båt och skeppare vinna!

Med stor ödmjukhet och inspiration kan jag konstatera att Tyresö Båtklubb bär på en enormt fin tradition, historia men också ett fantastiskt engagemang från en stor skara kompetenta ideella krafter. Min drivkraft är att bidra till att ta tillvara på allt det goda, dra mitt strå till stacken för att vi skall ta nästa steg och stärka samt lyfta klubben ytterligare ett snäpp. Här är det många som just nu arbetar med att få just precis detta att hända.

Ny organisationsstruktur

Som framröstades på årsmötet så har vi i styrelsen att fortsatt utreda och planlägga en ny starkare organisation som bättre ger oss möjligheter att lösa alla de uppgifter och ansvarsområden som kommer med en klubb av vår storlek. Mer info om detta kommer.

Utöver detta har vi på sina håll ett generationsskifte och det pågår förnyelse i takt med att vi får tillskott av resurs och kompetens till den operativa verksamheten i klubben. I samband med detta har vi identifierat behov av ytterligare struktur iform av rutiner, processer, utbildning och informationsflöden. Vi uppdaterar bland annat medlemsguiden men tills annat sägs är det denna som gäller: http://tyresobatklubb.se/wp-content/uploads/2016/06/Medlemsguide-2013.pdf

Miljö

En hel del av det vi arbetar med just nu kommer synas i form av förnyelse och uppfräschning. Det är inte bara ett nytt klubbhus på gång utan vår miljö och renhet är högt prioriterad varför vi har adjungerat vår miljösamordnare Åse Ek till styrelsen. Vi har som mål att inte bara ta vårt ansvar för att vara en så liten belastning som möjligt för vår miljö utan även sörja för god ordning och renhet på våra marker och i våra lokaler. Där behöver vi alla hjälpas åt. Vi kommer att ordna bättre källsortering och informera mer om vilka möjligheter till sortering du har som medlem och verksam på vårt område men det spelar ingen roll vad vi gör om skräpet inte hamnar i kärlen. Runt våra kärl samlas det ibland fullt med sopor, även fast kärlen inte är fulla. Låt oss alla dra vårt strå till stacken här. 

Det nya klubbhuset

Arbetsgruppen för det nya klubbhuset har gjort ett gediget arbete med att ta fram ett underlag för entreprenaden. Nu har vi en tight plan att börja engagera potentiella entreprenörer och vi hoppas få anledning att återkomma angående detta runt midsommar.

Finfina erbjudanden hos kryssarklubben för TBKs medlemmar

I och med TBKs medlemskap i SMBF så får vi därmed tillgång till förmånliga medlemsrabatter hos Svenska Kryssarklubben. Detta gäller samtliga TBKs medlemmar.

Se utbud här: https://sxk.se/aktiviteter

Hur får jag rabatten?
När du fyller i bokningsfälten ska du välja:
Medlem i SXK? Nej
Medlem i annan organisation? Välj SMBF

Tack till alla ni fantastiska medlemmar som bidrar med ert engagemang, er positiva energi och ert glada humör nere på hamnplan, vid sjösättningar, i vårt cafe i vår verksamhet och ute på sjön. En stor del av kärnan i vår fina klubb är nämligen trivsel, trygghet och utveckling av båtliv, tillsammans och i symbios med naturen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i TBK genom Ordf. Jesper Olsson