Sjösättningsdatum

Nu har första båtarna äntligen sjösatts och nedan följer årets sjösättningsdatum:

16 April
22 April
23 April
29 April
30 April
06 Maj
07 Maj
13 Maj
14 Maj
20 Maj 

Via Bas (bas.batunionen.se) kan ni logga in och under ”schema” se ert pass.