Välkommen till Tyresö Båtklubb

Höstmöte 2020 i Tyresö Båtklubb

Datum: Fredag 27 november
Tid: 19:00

Motioner till höstmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 oktober.

//Styrelsen