Välkommen till Tyresö Båtklubb

Viktig information angående sjösättning och arbetsdagar vid pågående Corona pandemi

Styrelsen har beslutat att sjösättningar och arbetsdagar ska genomföras
som planerat men med vissa regler och rekommendationer som vi ska förhålla oss till.

Om du är sjuk eller har symtom såsom feber, halsont, hosta, snuva ska du inte
komma till klubben, försök i möjligaste mån att istället skaffa en ersättare som kan medverka vid
sjösättning.

Om ni inte har möjlighet till detta kontakta Hamnmästare Sven Kruger via mail
hamnsekt@tyresobatklubb.se Mobil 0707278899 för anvisningar.

Vid samlingar och upprop ska vi hålla avstånd till varandra på minst två meter, undvika i möjligaste
mån att samlas i täta grupper vid arbetsuppgifter och raster, påminn gärna varandra om dessa regler.

I klubbhuset ska vi undvika att samlas i grupper sitt hellre ute och fika. Var noga med handhygien
vid besök i pentryt och toaletter.

Kafévagnen kommer av smittskyddsskäl inte hålla öppet under hela vårsäsongen.